اخبار حصار

سایت شرکت آبا چوب راه اندازی گردید.
قرارداد پشتیبانی سامانه دفاتر پیشخوان دولت با استانداری تهران در منعقد گردید.
درگاه پرداخت اینترنتی حصار راه اندازی گردیده است.
تفاهمنامه آموزشی و برگزاری کلاسهای آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل صورت گرفت.
شرکت توسعه فناوری حصار در پارک علم و فناوری استان اردبیل استقرار یافت.
اتاق اصناف اردبیل به جمع مشتریان ما پیوست
تفاهم نامه صدور گواهینامه آموزشی با فراتر از دانش تهران
ثبت نام دورههای آموزشی برنامه نویسی آغاز گردید.
صدور لوح تقدیر و تشکر از طرف رئیس مرکز برنامه&ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات و دبیرکارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت به مدیرعامل حصار
سامانه آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه محقق اردبیلی استقرار یافت.
قرارداد پشتیبانی سامانه دفاتر پیشخوان دولت با استانداری تهران در شرف انعقاد است.
تفاهمنامه همکاری با پلیس فتا استان اردبیل امضاء میگردد.
سامانه جامع دفاتر پیشخوان دولت در استانداری تهران استقرار یافت.
پروتکل ارتباطی ECE سامانه جامع دفاتر پیشخوان دولت استانداری تهران راه&اندازی گردید.